Lv 29 - Streptomyces galilaeus

Назва:Streptomyces galilaeus
Lv номер:29
Авторський номер:pIJ903
Інформація:Похідний Streptomyces galilaeus HKI 0022, містить реплікативну плазміду pIJ903
Умови зберігання:
Середовище:M2: Вівсяний агар
Температура вирощування:290C