pAX5α

Lv номер:p48
Назва:pAX5α
Штам-господар:E.coli DH5α
Маркер:
Опис:Вектор експресії генів у стрептоміцетах, несе систему експресії генів з промотором гену стійкості до еритроміцину еrmEp
Нуклеотидна послідовність: