pTNK

Lv номер:p40
Назва:pTNK
Штам-господар:E.coli DH5α
Маркер:
Опис:похідна pSET152 з делецією гена intP та attB сайту
Нуклеотидна послідовність: