pBluescriptKS+δPst

Lv номер:p18
Назва:pBluescriptKS+δPst
Штам-господар:E.coli DH5α
Маркер: bla (стійкість до ампіциліну)
Опис:Похідна pBluescriptKS+, видалення сайту впізнавання ендонуклеази рестрикції Pst1 з полілінкеру шляхом обробки лінеаризованої плазміди фрагментом Кленова та релігування
Нуклеотидна послідовність:немає
Література: 42