Патенти

 1. Тодосійчук Т.С., Шинка-ренко Л.М., Жолнер Л.Г., Басілія Л.І., Федоренко В.О. Штам Streptomyces reci-fensis var. liticus – проду-цент гідролітичного фер-ментного препарату Пат.34119А Україна. Заяв. 04.06.1999; Опубл.15.02.2001.Бюл.№1.
 2. Дубицька Л.П., Федоренко В.О. Спосіб отримання штамів Streptomycespeucetiussubsp. caesius з підвище-ним синтезом доксору-біцину та здатністю до перетворення даунору-біцину в доксорубіцин Пат.50047А Україна. Заяв. 16.03.2001; Опубл.15.10.2002. Бюл.№10. – 10 c.
 3. Федоренко В.О.,  Ребець Ю.В., Осташ Б.О., Лужецький А.М. Спосіб отримання штамів Streptomyces globisporus з підвищеним рівнем біосинтезу ландоміцинів Патент UA62200A, МПК7C12N15/00.-Заявл. 24.01.2003; Опубл.15.12.2003.-Бюл.№12. -10 с.
 4. Громико О.М., Федоренко В.О. Басілія Л.І. Штам актиноміцетів Streptomycesglobisporus Smy622 – продуцентпротипухлинного антибіотика ландоміцину Е Патент UA62200A, МПК7C12N15/00.-Заявл. 3.06. 2003; Опубл. 15.04.2004.-Бюл.№4.- 4 с.
 5. Осташ Б. О. Осташ І. С., Федоренко В. О., Лужецький А., Бехтольд А. Спосіб експрес-виявлення антибіотиків групи ландоміцинів Пат 88383 Україна, МПК C12Q1/00, C12/Q102, C12/Q1/04. № a200800261; заявл. 8.01.2008; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
 6. Патент 91725 Україна, МПК (2009) C12Q1/00, C12/Q102, C12/Q1/04. Спосіб виявлення антибіотиків тіострептонового ряду / Мироновський М.Л., Осташ Б.О., Осташ І.С., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № а200806265.; заявл. 12.05.2008; опубл. . 25.08.2010, Бюл. № 16.
 7. Патент на винахід №94958 Україна, МПК (2009) C12Р 21/04, C12N 1/20, C12R 1/465,C12P 19/00. Cпосіб біосинтезу тіопептидів / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Литвинович О.Р., Громико О.М., Грубський Я.П.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a2009 01520; заявл. 23.02.2009; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
 8. Патент на кор. модель. №54717 Україна, МПК (2009) C12N 15/03, C12N 15/67, C12P 15/00, C12P 19/00. Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штам Actinoplаnes teichomyceticus  / Осташ Б.О., Забуранний Н.В., Громико О.М., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка.  - № u20104454; заявл. 15.04.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
 9. Міжнародний патент WO2009/046314 (PCT /US2008/078771) від 19 жовтня 2011 р. Moenomycin analogs, methods of synthesis, and uses thereof / Kahne D., Walker S., Adachi M., Doud E., Shinichiro F., X. Lin., Zhang Y., Tsukamoto H., Ostash B.; заявник і власник – Гарвардський університет (США).
 10. Пат. 63820 Україна, МПК (2011.01), C12Q 1/00, C12Q 1/02 (2006.01), C12Q 1/04 (2006.01). Спосіб підвищення біосинтезу фосфогліколіпідних антибіотиків / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Уокер-Кане С.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 02624; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 11. Пат. 63824, Україна, МПК (2011.01), C12Q 1/00. Спосіб отримання штамів Streptomycesnogalater з підвищеним рівнем синтезу ногаламіцину / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Грень Т.П., Німець О. Я.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 02650; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 12. Пат. 69352, Україна, МПК, C02F 3/34 (2006.01), C02F 113/02 (2006.01), C02F 101/22 (2006.01). Спосіб утилізації шестивалентного хрому Cr(VI) / Грубський Я.П., Осташ Б.О., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 12237; заявл. 09.10.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 13. Пат. 70091, Україна, МПК, C12N 15/03 (2006.01), C12N 15/67 (2006.01). Спосіб доставки реплікативних  та інтегративних плазмідних ДНК у клітини штаму Streptomycesehinatus / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Гончар М.О., Колісник Г.В.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 13702; заявл. 21.11.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
 14. Пат. 71729, Україна, МПК (2012.01), C12Q 1/00, C12Q 1/02 (2006.01), C12Q 1/04 (2006.01). Спосіб підвищення біосинтезу антибіотиків моеноміцинового ряду / Рабик М.В., Осташ Б.О., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2012 00140; заявл. 04.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.