Патенти

 • Пат. 123122 Україна, МПК C12N 1/20 (2006.01) C12R 1/465 (2006.1) G01N 33/569 (2006.01) C12P 17/18 (2006.01). Штам актиноміцетів Strepomyces sp. IMB Ac-5038 – продуцент антибіотика лідикаміцину та його похідних / Тістечок С.І., Громико О.М., Федоренко В.О.;  заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. - № а 2019 08169; заявл. 15.07.2019; опубл. 17.02.2021, Бюл. №7.
 • Пат. 122104 Україна, МПК  (2020.01) C12N 1/20 (2006.01) С12R 1/465 (2006/01) A61K 31/00.  Штам актиноміцетів Streptomyces sp. IMB Ac-5039 - продуцент тіопептидного aнтибіотика бернінаміцину A / Громико О.М., Тістечок С.І., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. - № а 201903180; заявл. 01.04.2019; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17.
 • Пат. 71729, Україна, МПК (2012.01), C12Q 1/00, C12Q 1/02 (2006.01), C12Q 1/04 (2006.01). Спосіб підвищення біосинтезу антибіотиків моеноміцинового ряду / Рабик М.В., Осташ Б.О., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2012 00140; заявл. 04.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
 • Пат. 70091, Україна, МПК, C12N 15/03 (2006.01), C12N 15/67 (2006.01). Спосіб доставки реплікативних  та інтегративних плазмідних ДНК у клітини штаму Streptomycesehinatus / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Гончар М.О., Колісник Г.В.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 13702; заявл. 21.11.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
 • Пат. 69352, Україна, МПК, C02F 3/34 (2006.01), C02F 113/02 (2006.01), C02F 101/22 (2006.01). Спосіб утилізації шестивалентного хрому Cr(VI) / Грубський Я.П., Осташ Б.О., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 12237; заявл. 09.10.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 • Пат. 63824, Україна, МПК (2011.01), C12Q 1/00. Спосіб отримання штамів Streptomycesnogalater з підвищеним рівнем синтезу ногаламіцину / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Грень Т.П., Німець О. Я.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 02650; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 • Пат. 63820 Україна, МПК (2011.01), C12Q 1/00, C12Q 1/02 (2006.01), C12Q 1/04 (2006.01). Спосіб підвищення біосинтезу фосфогліколіпідних антибіотиків / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Уокер-Кане С.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2011 02624; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 • Патент на кор. модель. №54717 Україна, МПК (2009) C12N 15/03, C12N 15/67, C12P 15/00, C12P 19/00. Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штам Actinoplаnes teichomyceticus  / Осташ Б.О., Забуранний Н.В., Громико О.М., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка.  - № u20104454; заявл. 15.04.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
 • Патент на винахід №94958 Україна, МПК (2009) C12Р 21/04, C12N 1/20, C12R 1/465,C12P 19/00. Cпосіб біосинтезу тіопептидів / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Литвинович О.Р., Громико О.М., Грубський Я.П.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a2009 01520; заявл. 23.02.2009; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
 • Патент 91725 Україна, МПК (2009) C12Q1/00, C12/Q102, C12/Q1/04. Спосіб виявлення антибіотиків тіострептонового ряду / Мироновський М.Л., Осташ Б.О., Осташ І.С., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № а200806265.; заявл. 12.05.2008; опубл. . 25.08.2010, Бюл. № 16.
 • Осташ Б. О. Осташ І. С., Федоренко В. О., Лужецький А., Бехтольд А. Спосіб експрес-виявлення антибіотиків групи ландоміцинів Пат 88383 Україна, МПК C12Q1/00, C12/Q102, C12/Q1/04. № a200800261; заявл. 8.01.2008; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
 • Громико О.М., Федоренко В.О. Басілія Л.І. Штам актиноміцетів Streptomycesglobisporus Smy622 – продуцентпротипухлинного антибіотика ландоміцину Е Патент UA62200A, МПК7C12N15/00.-Заявл. 3.06. 2003; Опубл. 15.04.2004.-Бюл.№4.- 4 с.
 • Федоренко В.О.,  Ребець Ю.В., Осташ Б.О., Лужецький А.М. Спосіб отримання штамів Streptomyces globisporus з підвищеним рівнем біосинтезу ландоміцинів Патент UA62200A, МПК7C12N15/00.-Заявл. 24.01.2003; Опубл.15.12.2003.-Бюл.№12. -10 с.
 • Дубицька Л.П., Федоренко В.О. Спосіб отримання штамів Streptomycespeucetiussubsp. caesius з підвище-ним синтезом доксору-біцину та здатністю до перетворення даунору-біцину в доксорубіцин Пат.50047А Україна. Заяв. 16.03.2001; Опубл.15.10.2002. Бюл.№10. – 10 c.
 • Тодосійчук Т.С., Шинка-ренко Л.М., Жолнер Л.Г., Басілія Л.І., Федоренко В.О. Штам Streptomyces reci-fensis var. liticus – проду-цент гідролітичного фер-ментного препарату Пат.34119А Україна. Заяв. 04.06.1999; Опубл.15.02.2001.Бюл.№1.