Каталог штамів

Типові штами та їх похідні

 

Штами, виділені з біотопів України