Громико Олександр Миколайович

Канд.біол.наук, старший дослідник
тел.: +38 032 2394208, +38 032 2394407
факс: +38(032)2394475
E-mail: oleksandr.gromyko@lnu.edu.ua
Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507657157&zone=
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hERj0PgAAAAJ&hl=uk

Біографія

Народився 17 листопада 1975 року у Львові. В 1992 р. вступив до Львівського державного університету ім. І.Я. Франка (зараз – Львівський національний університет імені Івана Франка). У 1998 р. закінчив навчання на кафедрі генетики і біотехнології ЛНУ та отримав диплом спеціаліста, викладача біології і хімії. У 1999 р. прикріпився до кафедри генетики і біотехнології як співшукач. Кандидатську дисертацію (спеціальність – 03.00.15) на тему "Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у Streptomyces globisporus 1912-2 і ногаламіцину в Streptomyces nogalater IMET43360" (Науковий керівник – проф. Федоренко В.О.) захистив навесні 2008 р. У 2017 р. присвоєно наукове звання старшого дослідника. З 1992 по 1998 р. працював на посадах лаборанта, інженера НДЛ-45 «Генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків». З 2003 р. – молодший науковий співробітник НДЛ-42 «Генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків». З 2008 р. – науковий співробітник, з 2009 – старший науковий співробітник цієї ж лабораторії. З 2016 р. – завідувач колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків, старший науковий співробітник НДЛ-42 (за сумісництвом).

Протягом 1999-2004 р. був відповідальним секретарем Вісника Львівського університету. Серія біологічна.

Галузі наукових інтересів: генетика і біотехнологія актинобактерій, скринінг актинобактерій з природних біотопів – продуцентів нових біологічно активних речовин.
Керує дисертаційною роботою аспіранта кафедри генетики і біотехнології Тістечка С.І.

Автор 106 наукових праць, з них 49 статей, 50 тез доповідей і 7 патентів України.

Наукові інтереси

З 2008 р. зосереджений на виділенні актинобактерій з природних біотопів України, а з 2017 р. – також Антарктиди). Метою досліджень є вивчення біотехнологічного потенціалу (синтез антибіотичних речовин, фермнетів, фітостимуляторів тощо) актинобактерій з ризосфери рідкісних, ендемічних, лікарських рослин Кримського п-ва, грунтових актинобактерій о. Галіндез (архіпелаг Вільгельма, Антарктида); скринінг продуцентів новиб біологічно активних речовин.

Публікації

Вибрані праці

Статті:

 1. Rebets Y., Schmelz S., Gromyko O., Tistechok S., Petzkee L., Scrima A., Luzhetskyy A. Design, development and application of whole-cell based antibiotic-specific biosensor  //  Metabolic Engineering. – 2018. – Vol. 47. – P. 263–270. DOI: 10.1016/j.ymben.2018.03.019.
 2. Vasylechko V., Fedorenko V., Gromyko O., Gryshchouk G., Kalychak M., Zaporozhets O., Lototska M. Solid phase extractive preconcentration of silver from aqueous samples and antimicrobial properties of the clinoptilolite-Ag composite // Adsorption Science & Technology. – 2017. – Vol. 35, N7–8. – p. 602-611. DOI: 10.1177/0263617417703509.
 3. Raju R. Albaflavenol B, a new sesquiterpene isolated from the terrestrial actinomycete, Streptomyces sp / R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Muller //  J. of Antibiotics. – 2015. –Vol. 68(4) – P. 286 – 288. DOI: 10.1038/ja.2014.138.
 4. Raju R., Gromyko O., Butsiak A., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Oleamycins A and B: new antibacterial cyclic hexadepsipeptides isolated from a terrestrial Streptomyces sp. //  J. of Antibiotics. – 2014. –Vol. 67. – P. 339-343. DOI:10.1038/ja.2014.1.
 5. Raju R. Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Albaflavenol B, a new sesquiterpene isolated from the terrestrial actinomycete, Streptomyces sp //  J. of Antibiotics. 2014 Oct 1. DOI: 10.1038/ja.2014.138.
 6. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Herrmann J., Luzhetskyy A., Muller R. Rubimycinone A, a new anthraquinone from a terrestrial Streptomyces sp //Tetrahedron Letters. – 2013. – Vol. 54, Is. 8. – P. 900–902. DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.11.130.
 7. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R.  Lorneic acids C and D, new trialkyl-substituted aromatic acids isolated from a terrestrial Streptomyces sp. // J. of Antibiotics. – 2013. – Vol. 66. – P. 347-349 DOI:10.1038/ja.2013.18.
 8. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R.  Oleaceran: A Novel Spiro[isobenzofuran-1,2'-naptho[1,8-bc]furan] Isolated from a Terrestrial Streptomyces sp. // Organic Lett. – 2013. – Vol. 15, Is.14. – P. 3487-3489. DOI: 10.1021/ol401490u.
 9. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Plaza A., Muller R.  Juniperolide A: A New Polyketide Isolated from a Terrestrial Actinomycete, Streptomyces sp. // Organic Lett. – 2012. – Vol. 14, Is. 23. – P. 5860–5863. DOI: 10.1021/ol302766z.
 10. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Pimprinols A–C, from the terrestrial actinomycete, Streptomyces sp. / // Tetrahedron Letters. – 2012. – Vol. 53, Is. 24. – P. 3009–3011. DOI: 13.10.1016/j.tetlet.2012.03.134
 11. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Leopolic acid A, isolated from a terrestrial actinomycete, Streptomyces sp. – Tetrahedron Letters. – 2012. – Vol. 53, Is. 46. – P. 6300–6301. DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.09.046.
 12. Klimishin D.A. Rabyk M.V., Gren' T.P., Nimets' O.Ya., Gonchar M.A., Gromyko A.N., Fedorenko V.A. Design of Streptomyces nogalater LV65 strains with higher synthesis of nogalamicin using regulatory genes. Appl. Biochem. Microbiol. – 2011. – Vol. 47, No. 6. – Р. 594–598. PMID: 22288193
 13. Gromyko O., Rebets Yu., Ostash B., Luzhetskyy A., Fukuhara M., Bechthold A., Nakamura N., Fedorenko V. Generation of Streptomyces globisporus SMY622 strain with increased landomycin E production and it's initial characterization// J. of Antibiotics, 2004. Vol.57, N6, P.383-389. DOI: 10.7164/antibiotics.57.383
 14. Ostash B., Rix U., Remsing-Rix L., Liu T., Lombo F., Luzhetskyy A., Gromyko O., Wang C., Brana A.F., Mendez C., Salas J.A., Fedorenko V., and Rohr J. Generation of new landomycins by combinatorial biosynthetic manipulation of the lndGT4 gene of the landomycin E cluster in S. globisporus // Chemistry and Biology.- 2004.-Vol 11.-P. 547-555. DOI: 10.1016/j.chembiol.2004.03.011

Патенти:

 1. Пат. 128141 Україна, МПК  (2018.01) C12N 15/00 C12P 23/00.  Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штам Streptomyces sp. Lv 1-48 – продуцент антибіотика юніпероліду А / Тістечок С.І., Громико О.М., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. - № u 201801407; заявл. 13.02.2018; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
 2. Пат. 118567 Україна, МПК (2017.01) C12Q 1/00. Спосіб отримання штамів Streptomyces nogalater – надпродуцентів ногаламіцину / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Скляров О.Я., Громико О.М., Фоменко І.С., Бондарчук Т.І., Гринчишин Т.І.; заявники і власники Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - №  u 2017 02528; завл. 20.03.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.
 3. Пат. 63824 Україна, МПК(2011.01), С12Q1/00. Спосіб отримання штамів Streptomyces nogalater з підвищеним рівнем синтезу ногаламіцину / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Грень Т.П., Німець О.Я.; заявники і власники Львівський національний університет  імені Івана Франка. Інститут біології тварин НААН України - № u 201102650; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 4. Пат. 63820 Україна, МПК(2011.01), С12Q1/00, С12Q1/02(2006/01), С12Q1/04(2006/01). Спосіб підвищення біосинтезу фосфогліколіпідних антибіотиків / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Уокер-Кане С.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. - № u 201102624; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 5. Пат. 94958 Україна, МПК(2011), C12P21/04, C12N1/38, C12N1/20, C12R1/465. Спосіб біосинтезу тіопептидів / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Литвинович О.Р., Громико О.М., Грубський Я.П.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. - № a.200901520; заявл. 23.02.09; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
 6. Пат. 54717 Україна, МПК(2009), С12N15/03, C12N15/67, C12P 15/00, C12P19/00. Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штам Actonoplanes teichomyceticus / Осташ Б.О., Забуранний Н.В., Громико О.М., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. - № u201004454 ; заявл. 16.04.10 ; опубл. 25.11.10 , Бюл. № 22. 
 7. Штам актиноміцетів Streptomyces globisporus Smy622 – продуцент протипухлинного антибіотика ландоміцину Е. Патент UA65866А, МПК7С12N15/01 / Громико О.М., Федоренко В.О., Басілія Л.І. – Заявл. 13.06.2003; опубл. 15.04.2004.-Бюл.№4.

Проекти, гранти

Протягом 2000-2018 рр. був виконавцем 28 національних та міжнародних проектів.

Керівник:

Україно-німецький проект «Виділення актиноміцетів з біотопів Ураїни, вичення їхніх властивостей» в межах угоди про наукову співпрацю з Гельмгольц центром інфекційних досліджень Університету Саарланду (ФРН) (2012 – 2013 рр.);

Грант № 14-JK-01 Цільового Освітнього Фонду Досліджень Дерев (США) «Скринінг актинобактерій, здатних пригнічувати розвиток бактерійних і грибних захворювань дерев» (2015 – 2017 рр.);

Україно-німецький проект «Вивчення властивостей актиноміцетів, виділених з біотопів України» в межах угоди про наукову співпрацю з Гельмгольц центром інфекційних досліджень Університету Саарланду (ФРН) (2016 – 2018 рр.);