Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків (ККМПА) Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у 1995 році на базі кафедри генетики і біотехнології та функціонувала в межах НДЛ-45 «Генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків».

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 472-р. включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

У 2016 році за рішенням вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (наказ №О-34 від 04.03.2016 р.) створено окремий структурний підрозділ «Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків».

Основна мета ККМПА – накопичення, надійне збереження та вивчення генетичних ресурсів мікробного походження, скероване на створення науково-дослідного комплексу, що об’єднує кріозбереження, комп’ютерну базу даних, а також генетичну і фенотипові паспортизацію штамів мікроорганізмів для забезпечення їхнього ефективного використання в наукових, навчальних та практичних цілях.

ККМПА налічує 3123 одиниць зберігання і постійно поповнюється. Головним об’єктом ККМПА є актиноміцети – продуценти антибіотиків та інших біологічно активних речовин (2748 штамів).

           Колекція включає:

  • типові лабораторні штами актиноміцетів – продуцентів антибіотиків (бета-лактамнів, аміноглікозидів, макролідів, тетрациклінів, антрациклінів, ангуциклінів, полієнів, тіопептидів, глікопептидів та ін.) з антибактерійними, фунгіцидними, протипухлинними, анти паразитарними та іншими властивостями;
  • штами актиноміцетів із зміненою здатністю до синтезу антибіотиків та стійкістю до них;
  • ауксотрофні штами актиноміцетів;
  • штами актиноміцетів, які містять рекомбінантні молекули ДНК з клонованими генами біосинтезу антибіотиків та антибіотикорезистентності;
  • природні штами актиноміцетів, виділені з біотопів України, серед яких продуценти 13 нових біологічно активних сполук, продуценти фітогормонів, штами, здатні до трансформації нерозчинних елементів мінерального живлення рослин;
  • тест-культури – штами гран-позитивних і грам-негативних бактерій, фітопатогенних мікроорганізмів;
  • рекомбінантні молекули ДНК з генами біосинтезу антибіотиків, генами стійкості до антибіотиків, генами плейотропної регуляції вторинного метаболізму тощо.

Основним напрямом науково-дослідної роботи Колекції є виділення актиноміцетів з біотопів України, вивчення їхнього біорізноманіття, генетичного та біотехнологічного потенціалу як продуцентів широкого спектру біологічно активних молекул, в тому числі скринінг продуцентів нових антибіотиків.