Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у 1995 році на базі кафедри генетики і біотехнології з метою збереження та вивчення штамів мікроорганізмів, головно актиноміцетів – продуцентів антибіотиків та інших біологічно активних речовин.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 472-р. включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

Сучасний стан

Колекція нараховує близько 1708 одиниць зберігання і постійно поповнюється. До її складу входять типові штами актиноміцетів – продуцентів антибіотиків (бета-лактамни, аміноглікозиди, макроліди, тетрацикліни, антрацикліни, ангуцикліни, полієни, тіопептиди) з антибактерійними, протипухлинними, антипаразитарними та фунгіциднимим властивостями.

Колекція включає штами із зміненою здатністю до синтезу антибіотиків та стійкістю до них, ауксотрофи, штами, які містять молекули ДНК з клонованими генами біосинтезу антибіотиків та антибіотикорезистентності. В Колекції зберігаються штами кишкової палички Escherichia coli, які містять векторні і рекомбінантні молекули ДНК різного походження, що використовують для конструювання продуцентів нових антибіотиків і ферментів. У Колекції підтримуються штами актиноміцетів, перспективні для розвитку біотехнології антибіотиків в Україні. Колекція також містить штами фітопатогенних грибів та бактерій, які використовуються для вивчення антагоністичних властивостей актиноміцетів.

Колекція є навчально-методичною базою для виконання лабораторних занять студентами з генетики, селекції та генетичної інженерії мікроорганізмів, виконання курсові, дипломних та дисертаційних робіт.

Основним напрямом науково-дослідної роботи Колекції є вивчення різноманіття ґрунтових актиноміцетів з різних біотопів України та дослідження їхніх властивостей з метою пошуку продуцентів нових біологічно активних сполук. В межах цього напряму укладено угоду про наукове співробітництво з Гельмгольц-інститутом фармацевтичних досліджень Саарланду (Німеччина), за якою виконується проект «Виділення та скринінг актиноміцетів України». На сьогодні відкрито 8 нових біологічно активних речовин, серед яких представники двох раніше неописаних структурних класів природних сполук. Ці сполуки синтезують актиноміцети роду Streptomyces, виділені з ґрунтів Кримського півострова.

Колектив НДЛ-42 на чолі з науковим керівником, професором Федоренком В.О. висловлює щиру подяку Міністерству освіти і науки України за всебічну підтримку Колекції.